Algemene Verordering Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

Iedere organisatie krijgt te maken met de nieuwe privacyregelgeving. De impact hangt af van welke, hoeveel en op welke wijze u persoonsgegevens van uw klanten, personeel en relaties verwerkt, beheert en al dan niet opslaat en gebruikt.

De nieuwe privacywet vraagt om goede voorbereidingen zodat u tijdig de AVG kunt implementeren. Het opstellen van een intern privacy beleid, het uitvoeren van Privacy Impact Assessments en het verbeteren van ICT-beveiliging is een goed begin. Het nieuwe privacy regime goed voorbereid tegemoet treden voorkomt vervelende boetes.